นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-894-0088 ต่อ 704
โทรสาร : 02-453-1258
อีเมล์ : ir@age.co.th