นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
มีนาคม 2566  
7 มีนาคม 2566 Analyst Meeting Q4/2565
10 มีนาคม 2566 Opportunity Day Q4/2565
เมษายน 2566  
25 เมษายน 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
พฤษภาคม 2566  
15 พฤษภาคม 2566 Analyst Meeting Q1/2566
22 พฤษภาคม 2566 Opportunity Day Q1/2566
สิงหาคม 2566  
17 สิงหาคม 2566 Analyst Meeting Q2/2566
18 สิงหาคม 2566 Opportunity Day Q2/2566
พฤศจิกายน 2566  
22 พฤศจิกายน 2566 Opportunity Day Q3/2566