บริการขนส่งทางน้ำ

บริการขนส่งทางน้ำ
River Transportation Services

บริษัทฯ มีเรือลำเลียงท้องแบน (เรือโป๊ะ/Lighter) เป็นของบริษัท และยังมีเครือข่ายเรือพันธมิตรเข้าร่วม ให้บริการขนส่งและลำเลียงสินค้าทั้งขาเข้า และขาออกจากรถบรรทุก เรือบรรทุกสินค้าประเภทเรือเทกอง และเรืออเนกประสงค์์ (Bulk Carriers and Conventional Vessel)  โดยผ่านทางแม่น้ำสายหลักภายในประเทศ



สถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150


สถานที่ตั้งคลังสินค้าและท่าเรือ

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
8, 8/1 , 8/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์ 02-894 0088
แผนที่ คลิ๊ก!


ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานจัดส่ง

คุณปราโมทย์ เผ่ามา (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-894-0088 
เบอร์แฟ็กซ์ : 02-894-0998
E-mail : pramote.ph@age.co.th