ธุรกิจเทรดดิ้ง

การขายถ่านหินในประเทศไทย

AGE เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด ที่มีคุณภาพดีจาก ประเทศอินโดนีเซีย ที่ให้ค่าพลังงานความร้อนสูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีระบบการควบคุมคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานและระบบการบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณของสินค้าที่ถูกต้อง และระยะเวลากำหนดส่งมอบที่ตรงต่อเวลา รวมทั้งการจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับหม้อไอน้ำ (Boiler) ในเรื่องของการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุง เพื่อหันมาใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่น้ำมัน ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประหยัดพลังงานสูงสุดได้ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอีกหนึ่ง นโยบายที่บริษัทมุ่งคำนึงถึง การตอบสนองความต้องการและสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
ดูรายละเอียด

Overseas Marketing

More than a decade experience in Coal Business, enables AGE to become one of the leading Coal Trader company in Thailand as well as having significantly grown in global market especially to the Asia Region Market such as China, India, etc.

AGE are specialist in sourcing from Indonesia, where is the largest coal resource in Asia, emphasis from reliable and consistent coal suppliers. AGE do offtake and develop long-term contract with coal mine, own jetties/stockpiles and to invest in coal mine in near future.
ดูรายละเอียด

VINA AGE

Over a decade of experience in Coal Trading and Screening Business, enables Asia Green Energy (AGE) to become one of the leading Coal Trading company in Thailand as well as growing significantly in global market as well as the Asia Pacific Region Market such as China, India and especially in Vietnam, where there are massive foreign investment in industrial and energy section during past years and with accumulated experience in domestic and international coal industry, this year the company (AGE) has set up a business unit “VINA AGE” in Hochiminh City, Vietnam.
ดูรายละเอียด

AGRI

บริษัท เอจีอี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจจัดหา จัดเก็บ จัดจำหน่าย และส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น
แป้งมันสำปะหลัง และมันสำปะหลังเส้น ผ่านการขนส่ง
ทางบกด้วยรถบรรทุก และจัดเก็บในคลังสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยไม่เพียงแต่ให้บริการแก่ในตลาดในประเทศเท่านั้น ยังส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน, ไต้หวัน, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ฯลฯ
ดูรายละเอียด